Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch tuần 36

5/26/2021 4:43:17 PM

UBND HUYỆN TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS TIẾN HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 36

(Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)

Lớp trực ban  -  GV trực ban: Phạm Đức Tuân

 

                              THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

        

Thứ 2

17/5/2021

Sáng

Đ/c Lệ trực LĐ

Kiểm tra sổ điểm

 

Nghỉ

 

Chiều

Đ/c Điểu trực LĐ

Ghi học bạ

Na hoàn thành báo cáo kết quả KT, CL hai mặt cho Phòng

 

Thứ Ba

18/5/2021

Sáng

Đ/c Điểu trực LĐ

Dạy học

 

Lớp 9 học

 

Chiều

 Duyệt học khối 9 khối 8

 

 

Thứ Tư

19/5/2021

 

Đ/c Lệ trực LĐ

Dạy học, Duyệt học bak khối 6,7; Ý tập huấn thanh tra xét TN

Na tập huấn cấp phát bằng

Lớp 9 học

 

 

 

 

Thứ Năm

20/5/2021

Sáng

Đ/c Điểu trực LĐ

Dạy học

 

Lớp 9 học

 

Chiều

Đ/c Lệ trực LĐ

GVCN lớp 9 nhập hồ sơ TN

Na nhập hồ sơ TN

 

Thứ Sáu

21/5/2021

 

Đ/c Lệ trực LĐ;

Khai, Hoa, Thành, Minh, Nguyễn Thanh tham gia xét TN

Na,Thường tham gia xét TN

Nghỉ

 

 

Thứ Bảy

22/5/2021

 

Đ/c Điểu trực LĐ

Dạy học

 

Lớp 9 học

 

 

23/5/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các Đ/c làm công việc tại trường thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch!

 

Các Tin đã đăng

  Lịch tuần 35 5/9/2021 8:54:47 AM

  Lịch tuần 34 5/3/2021 9:44:08 PM

  Lịch tuần 33 4/24/2021 4:45:43 PM

  Lịch tuần 32 4/22/2021 7:34:05 AM

  Lịch tuần 31 4/12/2021 10:44:21 AM

  Lịch tuần 30 4/5/2021 10:10:52 AM

  Lịch tuần 29 3/30/2021 8:18:17 AM

  Lịch tuần 28 3/23/2021 9:07:24 AM

  Lịch tuần 27 3/15/2021 8:59:36 AM

  Lịch tuần 26 (bổ sung) 3/12/2021 8:52:28 AM

ĐỊA CHỈ
Xã Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: thcs_tienhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường THCS Tiến Hoá
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình