Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch tuần 0 (2021-2022)

8/17/2021 8:36:32 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS TIẾN HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 0 (1)

(Từ ngày 17/8/2021 đến ngày 22 /8/2021)

                              THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

        

Thứ 2

16/8/2021

Sáng

Đ/c Điểu làm việc với BCĐ PCGD xã

Tự nghiên cứu các văn bản về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

 

Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ năm học mới

 

Chiều

 

 

 

Thứ Ba

17/8/2021

Sáng

Họp cấp ủy

Tự nghiên cứu văn bản chuyên môn

 

 

Chiều

SHHĐ, SHCB

SHHĐ, SHCB

Hải, Minh chuẩn bị VP để họp

 

Thứ Tư

18/8/2021

Sáng

Đ/c Lệ triển khai công tác PCGD

Cập nhật hồ sơ PCGD

 

Chiều

 

Các nhóm cập nhật hồ sơ PCGD

 

Thứ Năm

19/8/2021

Sáng

 

 

Na chuẩn bị nội dung thông báo tựu trường (dự kiến 23/8)

 

Chiều

Họp cốt cán (BGH, CTCĐ, TTCM, BTCĐ, TPT) thống nhất phân công lao động

 

 

Thứ Sáu

20/8/2021

Sáng

 

Các nhóm làm phổ cập

 

Chiều

SHCM (phổ biến các văn bản chuyên môn)

 

 

Thứ Bảy

21/8/2021

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

22/8/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Minh Điểu

 

Các Tin đã đăng

  Lịch tuần 40 6/14/2021 4:19:41 PM

  Lịch tuần 39 6/14/2021 4:18:34 PM

  Lịch tuần 38 5/29/2021 10:35:57 AM

  Lịch tuần 37 5/26/2021 4:45:45 PM

  Lịch tuần 36 5/26/2021 4:43:17 PM

  Lịch tuần 35 5/9/2021 8:54:47 AM

  Lịch tuần 34 5/3/2021 9:44:08 PM

  Lịch tuần 33 4/24/2021 4:45:43 PM

  Lịch tuần 32 4/22/2021 7:34:05 AM

  Lịch tuần 31 4/12/2021 10:44:21 AM

ĐỊA CHỈ
Xã Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: thcs_tienhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường THCS Tiến Hoá
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình